Božice

Třešňová alej

Třešňová alej vedoucí od obce směrem k vlakovému nádraží již neexistuje, ve vzpomínkách rezidentů má však významnou pozici – v době poválečného dosídlování přijížděly celé rodiny žít do neznámé obce vlakem, pocity nejistoty pomohla rozptýlit právě tato rozkvetlá třešňová alej vítající příchozí od nádraží. V krajině kolem Božic bylo více alejí, postupně však zanikly. Díky současným aktivitám obyvatel a vedení obce jsou zakládány nové aleje, např. podél silnice ke Kolonii či tzv. Alej života u kapličky v Zámlýní.

Třešňová alej Třešňová alej Třešňová alej Třešňová alej

Autor zápisu: Tým Moderní kroniky obce

Řeka Jevišovka

Řeka Jevišovka je v suché teplé jihomoravské obci zdrojem vláhy pro zemědělství, kolem ní se tedy soustředil život pracovní, sloužila ale také jako místo setkávání. V řece se vyskytovali raci a škeble, tvořící zpestření jídelníčku místních obyvatel. Před regulací toku se řeka několikrát stala i zdrojem nesnází – při povodních.

Řeka JevišovkaŘeka JevišovkaŘeka JevišovkaŘeka Jevišovka

Autor zápisu: Tým Moderní kroniky obce

Rybníky a studánka na Příčním potoce

Příční potok pramení v obci Božice a na jejím katastru se vlévá do řeky Jevišovky, na tomto poměrně krátkém toku se však nachází několik rybníků s mokřady, studánka a přírodní lokality s výskytem vzácných druhů rostlin i živočichů. Nejvýznamnější lokality jsou zákonem chráněny (PP Protržený rybník, PP Horní Karlov, PR Karlov). První z rybníků na toku sloužil původně jako závlahová nádrž, ale byl využíván také jako místo setkávání a pobytu v krajině. V současnosti jsou zde organizovány kulturně-sportovní akce (rybářské soutěže, sportovní rybolov, cyklovýlety…). U rybníka Prostřední Karlov (katastr Šanov) je významným místem Hraběcí studánka, u níž se každoročně setkávají občané obou obcí a pořádají kulturní akce. Územím také vede od roku 2008 naučná stezka „Údolím lásky“.

Rybníky a studánka na Příčním potoceRybníky a studánka na Příčním potoceRybníky a studánka na Příčním potoceRybníky a studánka na Příčním potoce

Autor zápisu: Tým Moderní kroniky obce

Bývalé sady a vinohrady na katastru obce

Typickým prvkem dřívější krajiny byly kromě drobných vinic také menší ovocné sady a jednotlivé ovocné stromy podél cest, v mezích či u obydlí. Jejich postupný zánik byl způsoben nejen socialistickou kolektivizací a vznikem velkých lánů orné půdy, ale také odchodem původního obyvatelstva, které bylo nahrazováno pomalu a jen zčásti, navíc ne všichni novousedlíci měli vztah k půdě a zemědělství. Sousta drobných sadů a vinohradů tedy nebylo zlikvidováno, ale přesto zpustly a zarostly. Některé z nynějších lesíků jsou právě bývalé sady a vinice, například akátový lesík po pravé straně silnice vedoucí ke Kolonii.

Bývalé sady a vinohrady na katastru obce

Autor zápisu: Tým Moderní kroniky obce

Božický mokřad a lesopark

Ceněnou lokalitou je poměrně nedávno (v 90. letech 20. století) vybudovaný lesopark a navazující mokřad (vyhlášený přírodní památkou – PP Božický mokřad). Dříve v této lokalitě bývaly zamokřené, později odvodněné louky, avšak s mizivým hospodářským využitím, po vybudování vodní nádrže a přilehlých mokřadů tak lokality získala konečně využití (přírodní i rekreační). Na mokřad přímo navazuje lesopark a tento celek poskytuje obyvatelům Božic nejbližší možnost pobytu v přírodě, jelikož bezprostředně navazuje na intravilán, a je tedy občany nejčastěji využíván.

Božický mokřad a lesoparkBožický mokřad a lesoparkBožický mokřad a lesoparkBožický mokřad a lesopark

Autor zápisu: Tým Moderní kroniky obce

Mapa

operating instructions

Various functions are available as part of the map.

mouse/touch operation
 • moving by grabbing the map with a mouse-click you can move the map around
 • overview map using the + button in the bottom right of the map you can expand an overview map
 • zooming in and out using the + and - buttons in the top left of the map you can obtain more or less detail in the map
 • switching themes or maps clicking on the ≡ icon on the right-hand side of the map you can view and select available maps and themes
 • retrieving information the map may contain elements that contain more information, by clicking these a popup will show this information
 • fullscreen display using the ✈ button the map can be maximized to fullscreen display, use the ✕ button to return to page display.
keyboard operation

Keyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).

 • moving using the arrow keys you can move the map
 • overview map using the + button in the bottom right of the map you can expand an overview map
 • zooming in and out using the + and - buttons in the top left of the map or by using the + and - keys you can obtain more or less detail in the map
 • switching themes or maps clicking on the ≡ icon on the right-hand side of the map you can view and select available maps and themes
 • retrieving information the map may contain elements that contain more information, using the i key you can activate a cursor that may be moved using the arrow keys, pressing the enter will execute an information retrieval. press the i or the escape key to return to navigation mode
 • fullscreen display using the ✈ button the map can be maximized to fullscreen display, use the ✕ button to return to page display.

It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator

 

Points of Interest
id symbol latitude longitude description
1 marker-green 48.8307589º 16.2896925º

Třešňová alej

2 marker-green 48.8432297º 16.3070303º

Řeka Jevišovka

3 marker-green 48.8276369º 16.2819247º

Rybníky a studánka na Příčním potoce

4 marker-green 48.8399536º 16.2998203º

Bývalé sady a vinohrady na katastru obce

5 marker-green 48.8378017º 16.2838314º

Božický mokřad a lesopark

lat:48.8368672, lon:16.2887533

Všichni autoři:
Tým Moderní kroniky obce