Křižánky

Vodní tok řeky Svratky

Řeka Svratka je dominantním přírodním prvkem všech tří katastrálních území Křižánek, zároveň tvoří přirozenou hranici mezi historickými zeměmi Moravou a Čechami. Je připomínkou dřívějšího samostatného vývoje tří obcí, které v současné době tvoří kompaktní celek a řeka představuje jejich pojítko. Na řeku Svratku jsou navázány velmi cenné ekosystémy (mj. je zde vyhlášena přírodní reservace Meandry řeky Svratky) podléhající odpovídajícímu managementu CHKO Žďárské vrchy, který nedovoluje dřívější podobu břehových porostů (pravidelně vyžínané břehové nálety s výsledným efektem otevřené krajiny).

Vodní tok řeky SvratkyVodní tok řeky SvratkyVodní tok řeky Svratky

Autor zápisu: Tým Moderní kroniky obce

Skalní útvary vytvářející pohledové dominanty

Skalní útvary v minulosti tvořily významné dominanty širšího pohledového kontextu. V současné době jsou skalní útvary překryty lesními porosty tvořenými převážně smrkovými monokulturami. Konkrétně se jedná o přírodní reservaci Čtyři palice a přírodní památky Milovské perníčky, Devět skal a Bílá skála a Malinská skála (obě poslední se nacházejí mimo katastr). Dřívější významná dominanta území tak zůstává současným pozorovatelům utajena. Ačkoliv se v území objevují snahy o obnovu viditelnosti těchto pohledových dominant, její realizaci znemožňují technické překážky hospodaření v lesích.

Skalní útvary vytvářející pohledové dominantySkalní útvary vytvářející pohledové dominantySkalní útvary vytvářející pohledové dominanty

Autor zápisu: Tým Moderní kroniky obce

Studánka a vodní prvky v krajině obecně

Pro území je velmi typický vodní prvek, ve správním obvodu obce se nacházejí mimo řeku Svratku 2 rybníky – rybník Řásník a Kyšperský rybník, a řada dalších drobných vodních prvků – potoků a mokřadů. V minulém století byly louky Moravských Křižánek odvodňovány soustavou melioračních opatření s výsledným efektem vysušení ploch pro zemědělské využití, čímž došlo k zániku přirozených vývěrů podzemních vod.

Studánka a vodní prvky v krajině obecněStudánka a vodní prvky v krajině obecněStudánka a vodní prvky v krajině obecně

Autor zápisu: Tým Moderní kroniky obce

Český kopec jako místo her

Český kopec je přirozenou dominantou Českých Křižánek viditelnou v širším pohledovém kontextu. Tuto oblast lze též chápat jako vyhlídkové místo, z něhož lze sledovat tok řeky Svratky v průběhu celého katastru. V současné době odtud působí krajina Křižánek spíše uzavřeným dojmem (v důsledku větší rozlohy rozptýlené zeleně – zejména podél toku řeky a v okolí stavení). Český kopec byl jedním z posledních míst na Křižánkách, kde bylo zachováno malozemědělství. Pro Český kopec jsou typické kamenice (kamenné zídky).

Český kopec jako místo herČeský kopec jako místo her

Autor zápisu: Tým Moderní kroniky obce

Výletiště pod Horkou

V současné době je ke konání společenských a sportovních akcí využíván prostor ve středu obce na moravské straně v blízkosti fotbalového hřiště, tzv. výletiště. I tento prostor vypadal dříve jinak… Pro opékání špekáčků, nedělní výlety křižáneckých rodičů s dětmi a romantické tancovačky uprostřed lesů se také dříve užívalo dnes již zapomenuté místo…

Výletiště pod Horkou

Autor zápisu: Tým Moderní kroniky obce

Mapa

operating instructions

Various functions are available as part of the map.

mouse/touch operation
 • moving by grabbing the map with a mouse-click you can move the map around
 • overview map using the + button in the bottom right of the map you can expand an overview map
 • zooming in and out using the + and - buttons in the top left of the map you can obtain more or less detail in the map
 • switching themes or maps clicking on the ≡ icon on the right-hand side of the map you can view and select available maps and themes
 • retrieving information the map may contain elements that contain more information, by clicking these a popup will show this information
 • fullscreen display using the ✈ button the map can be maximized to fullscreen display, use the ✕ button to return to page display.
keyboard operation

Keyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).

 • moving using the arrow keys you can move the map
 • overview map using the + button in the bottom right of the map you can expand an overview map
 • zooming in and out using the + and - buttons in the top left of the map or by using the + and - keys you can obtain more or less detail in the map
 • switching themes or maps clicking on the ≡ icon on the right-hand side of the map you can view and select available maps and themes
 • retrieving information the map may contain elements that contain more information, using the i key you can activate a cursor that may be moved using the arrow keys, pressing the enter will execute an information retrieval. press the i or the escape key to return to navigation mode
 • fullscreen display using the ✈ button the map can be maximized to fullscreen display, use the ✕ button to return to page display.

It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator

 

Points of Interest
id symbol latitude longitude description
1 marker-green 49.6887147º 16.0636933º

Vodní tok řeky Svratky

2 marker-green 49.6707894º 16.0323806º

Skalní útvary vytvářející pohledové dominanty

3 marker-green 49.6776286º 16.0729900º

Studánka a vodní prvky v krajině obecně

4 marker-green 49.6954144º 16.0770606º

Český kopec jako místo her

5 marker-green 49.6861742º 16.0789714º

Výletiště pod Horkou

lat:49.6858853, lon:16.0647972

Všichni autoři:
Franta Uživatel Tým Moderní kroniky obce