Podolí

Zukalův mlýn

Mlýn byl pravděpodobně postaven v roce 1529. Prvním majitelem a předpokládaným zakladatelem byl Jan z Boskovic. Od roku 1917 vlastnili mlýn manželé Marie a Rudolf Zukalovi. V roce 1989 byl mlýn vrácen v restituci. Pro rybáře je mnohem zajímavější přilehlý rybník. Rybník má rozlohu 0,8 ha je to soukromý revír. Po zaplacení místního poplatku lze provádět rybolov. V rybářské sezoně je zde otevřené i občerstvení. V areálu se nachází rovněž památník osvobození, momentálně zdevastovaný vandaly. Zde definitivně končí Mariánské údolí, tedy Moravský kras.

Zukalův mlýn

Autor zápisu: Tým Moderní kroniky obce

Žuráň

Žuráň (286 m n.m.) je návrší, z něhož řídil 2. prosince 1805 Napoleon Bonaparte bitvu u Slavkova. Jde také o významné archeologické naleziště z doby stěhování národů. Vrchol Žuráně není přírodním jevem, nýbrž uměle navršenou mohylou z hlíny a kamení, jejíž zachovaná část a archeologické stopy jsou chráněny jako kulturní památka České republiky. 5. července 1930 byl na vrcholu Žuráně odhalen památník v podobě leštěného žulového kvádru s bronzovou plastickou mapou bojiště. Vrchol kopce s památníkem je uváděn jako exteritoriální území Francie. Lokalita Pod Žuráněm je významným krajinným prvkem, reprezentujícím stepní lada s výskytem vzácných suchomilných a teplomilných rostlinných druhů a s bohatou entomofaunou. Lokalita je od Podolí odříznuta dálnicí. Navíc k ní neexistuje pěší přístup a eventuální cyklisté by museli využít frekventované silnice.

Severně od intravilánu obce se nachází dominantní lokalita Na kopci. Při polní cestě ze severovýchodního okraje Podolí směrem k Zukalovu mlýnu se nachází křížek, odkud je výhled na část obce. Poblíž se nachází studánka U myslivny. Poněkud výše je smírčí kámen a na horizontu boží muka s několika lavičkami, u nichž začíná biokoridor směrem k Remízku. Z tohoto bodu je významný výhled na východní část obce a krajinu za ním s dálnicí. Území je charakterizováno přechodem mezi (částečně zanedbaným) sadem a polní krajinou.

Žuráň

Autor zápisu: Tým Moderní kroniky obce

Svah severně od intravilánu

Severně od intravilánu obce se nachází dominantní lokalita Na kopci. Při polní cestě ze severovýchodního okraje Podolí směrem k Zukalovu mlýnu se nachází křížek, odkud je výhled na část obce. Poblíž se nachází studánka U myslivny. Poněkud výše je smírčí kámen a na horizontu boží muka s několika lavičkami, u nichž začíná biokoridor směrem kvRemízku. Z tohoto bodu je významný výhled na východní část obce a krajinu za ním s dálnicí. Území je charakterizováno přechodem mezi (částečně zanedbaným) sadem a polní krajinou.

Svah severně od intravilánu

Autor zápisu: Tým Moderní kroniky obce

Pindulka

V jižní části katastru při toku Říčky se nachází rybník, který zanikl pravděpodobně ještě v 19. století. Plánuje se obnovení vodní plochy o rozloze necelého hektaru v návaznosti na lokální biocentrum Pindulka. Z Podolí vede k biocentru cyklostezka, která končí u silnice II/430.

Pindulka

Autor zápisu: Tým Moderní kroniky obce

Remízek

Jde o vlhké území v severovýchodní části katastru s porosty vlhkomilných dřevin. Území dominuje významný krajinný prvek Remízek, který je zároveň útočištěm ptactva a drobné zvěře. Vychází odtud biokoridor směrem k božím mukám severně od obce.

Remízek

Autor zápisu: Tým Moderní kroniky obce

Přírodní památka Horka

Přírodní památka Horka je pozůstatek stěnového kamenolomu z rakčických slepenců. Polovina vrcholu Horka byla odtěžena v roce 1953, od té doby docházelo k sukcesnímu zarůstání celé lokality. V letech 1995 a 2003 byly z lokality odstraněny nepůvodní druhy rostlin (akáty, javor jasanolistý, kustovnice) a od roku 2004 je lokalita pravidelně kosena. Toto území je od Podolí odděleno nejen dálnicí, ale i hlavní silnicí a subjektivně patří spíše ke krajině Bedřichovic.

Přírodní památka Horka

Autor zápisu: Tým Moderní kroniky obce

Mapa

operating instructions

Various functions are available as part of the map.

mouse/touch operation
 • moving by grabbing the map with a mouse-click you can move the map around
 • overview map using the + button in the bottom right of the map you can expand an overview map
 • zooming in and out using the + and - buttons in the top left of the map you can obtain more or less detail in the map
 • switching themes or maps clicking on the ≡ icon on the right-hand side of the map you can view and select available maps and themes
 • retrieving information the map may contain elements that contain more information, by clicking these a popup will show this information
 • fullscreen display using the ✈ button the map can be maximized to fullscreen display, use the ✕ button to return to page display.
keyboard operation

Keyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).

 • moving using the arrow keys you can move the map
 • overview map using the + button in the bottom right of the map you can expand an overview map
 • zooming in and out using the + and - buttons in the top left of the map or by using the + and - keys you can obtain more or less detail in the map
 • switching themes or maps clicking on the ≡ icon on the right-hand side of the map you can view and select available maps and themes
 • retrieving information the map may contain elements that contain more information, using the i key you can activate a cursor that may be moved using the arrow keys, pressing the enter will execute an information retrieval. press the i or the escape key to return to navigation mode
 • fullscreen display using the ✈ button the map can be maximized to fullscreen display, use the ✕ button to return to page display.

It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator

 

Points of Interest
id symbol latitude longitude description
1 marker-green 49.1956808º 16.7205914º

Zukalův mlýn

2 marker-green 49.1796553º 16.7382956º

Žuráň

3 marker-green 49.1950603º 16.7253442º

Svah severně od intravilánu

4 marker-green 49.1839253º 16.7248078º

Pindulka

5 marker-green 49.1976403º 16.7399675º

Remízek

6 marker-green 49.1806147º 16.7282114º

Přírodní památka Horka

lat:49.1904244, lon:16.7208450

Všichni autoři:
Tým Moderní kroniky obce